Lenny Kravitz wishes you a Happy Valentine's Day from Paris

Добавил:ChikaPerm30.11.2011
16
HTML-код

@lennykravitz [http://twitvid.com/ORSHV - Just woke up. Happy Valentine's day! Let Love Rule. Lenny
] posted February 15th 2011 05:38am from TwitVid - http://twitvid.com/ORSHV

Добавить комментарий: