FC Barcelona - Guardiola respecta els equips de Mendilíbar