FC Barcelona - Maxwell i Mascherano, a l'Hospital de Barcelona