: " ..."

shakhtartv
20.01.2012
shakhtartv
74
"" / FC Shakhtar Donetsk - http://shakhtar.tv
(0)
     ""
01:48

""

3
 ""    .  1
03:25
 .     .
04:37
07:47

4
01:38

7
24_DOC:      .
03:03
24_DOC:
03:00
24_DOC:
03:43
24_DOC:
03:30
24_DOC:
03:12
 :
04:23

:

2
24_DOC:
03:30
24_DOC:
03:01
24_DOC:
03:00