05 The Millionaire, 1963, V. Bordzilovsky and Y. Prytkov, Soyuzmultfilm

Смотрите также