Наскільки родичі можуть бути задіяні у вихованні...