Техніка війни №45. Парадна форма. Зброя ЗСУ за 25 років

Посмотреть позже
У випуску:
- Новий парадний однострій та знаки розпізнавання української армії
- Президент Петро Порошенко передав силовикам озброєння та військову техніку
- База ВМС у Азовському морі. Концерт на фрегаті Гетьман Сагайдачний
- Держприкордонслужба випробовує катер УМС-1000. Депутати перевірили проект "Стіна"
- ДП "Антонов" та "Авіакон". Стандарти НАТО
- Дві тони тротилу ДНР знайшли СБУ. Катапульта від воїнів АТО
- Іракський робот IA-Robot з БМ-14, БМ-21
- APC Boxer для Литви. Новий іранський танк Karrar та Т-90СМ
- Утилізація британського флагмана. Корабель берегової охорони Філіпін. Хакери вкрали документацію французьких субмари
- Новий літак для турецькиз ВМС, внутнішній бойовий відсік B-52H та відновлення випробувань конвертоплану AV-609
- Випробування двигуна російської балістичної ракети РС-28 «Сармат». Пуск ракети Північної Кореї у Японському морі
- Аналіз змін у арсеналі зброї ЗСУ за 25 років. Спадок СРСР. Ядерна зброя. Надзвичайні події. Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М, Ту-142, Ту-134УБЛ, Точка-У, С-200, Р-300, Су-27УБ, БТР-3, БТР-4, БМ Оплот, Форт, Стугна-П, Краз Кугар, Спартан, Козак-2
Мі-8МСБ, Мі-24ПУ. Олександр Кузьмук. Євген Марчук. Анатолій Гриценко. Дмитро Саламатін. Павло Лебледєв. Степан Полторак. Ідеальний оборонний бюджет. Парад до Дня Незалежності України-2016

Topics:
- New smart uniform and recognition signs Ukrainian army
- President Poroshenko gave law enforcement weapons and military equipment
- Base Navy in the Sea of ​​Azov. Concert on the frigate Hetman Sahaidachny
- State Border Service is testing the boat UMS-1000. Deputies reviewed the project "The Wall"
- SE "Antonov" and "Aviakon." NATO Standards
- Two tons of TNT DNR found SBU. Soldier's catapult from ATO
- Iraqi robot IA-Robot with BM-14, BM-21
- APC Boxer for Lithuania. The new Iranian Karrar tank and T-90cm
- Utilization of the British flagship. Coast Guard Ship Philippines. Hackers steal documents French submary
- New aircraft for turetskyz Navy, fighting compartment of B-52H and recovery tests convertiplane AV-609
- Test the engine of Russian ballistic missile RS-28 "Sarmat". North Korea's missile launches in the Sea of ​​Japan
- Analysis of changes in the arsenal of weapons Armed Forcesof Ukraine for 25 years. The legacy of the Soviet Union. Nuclear weapons. Incidents. Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M, Tu-142, Tu-134UBL, Tochka-U, P-200, P-300, Su-27UB, BTR-3, BTR-4, BM Oplot, Fort, Stugna -P, KrAz Cougar, Spartan, Kozak-2, Mi-8MSB, Mi-24PU. Alexander Kuzmuk. Yevhen Marchuk. Anatoly Gritsenko. Dmitry Salamatin. Paul Lebledyev. Stepan Poltorak. Perfect defense budget. Parade of Ukraine's Independence Day 2016
Комментарии (0)
Техніка війни №45. Парадна форма. Зброя ЗСУ за 25 років cмотреть онлайн