Речник АТО Ірина Баранова. Дайджест подій 27.08.2016 вечір.

Посмотреть позже
yt:video:2FzBJzZUWN8
2FzBJzZUWN8
UCWRZ7gEgbry5FI2-46EX3jA
Техніка війни №45. Парадна форма. Зброя ЗСУ за 25 років


Військове телебачення України
http://www.youtube.com/channel/UCWRZ7gEgbry5FI2-46EX3jA

2016-08-27T11:00:00+00:00
2016-08-27T16:56:08+00:00

Техніка війни №45. Парадна форма. Зброя ЗСУ за 25 років


У випуску:
- Новий парадний однострій та знаки розпізнавання української армії
- Президент Петро Порошенко передав силовикам озброєння та військову техніку
- База ВМС у Азовському морі. Концерт на фрегаті Гетьман Сагайдачний
- Держприкордонслужба випробовує катер УМС-1000. Депутати перевірили проект "Стіна"
- ДП "Антонов" та "Авіакон". Стандарти НАТО
- Дві тони тротилу ДНР знайшли СБУ. Катапульта від воїнів АТО
- Іракський робот IA-Robot з БМ-14, БМ-21
- APC Boxer для Литви. Новий іранський танк Karrar та Т-90СМ
- Утилізація британського флагмана. Корабель берегової охорони Філіпін. Хакери вкрали документацію французьких субмари
- Новий літак для турецькиз ВМС, внутнішній бойовий відсік B-52H та відновлення випробувань конвертоплану AV-609
- Випробування двигуна російської балістичної ракети РС-28 «Сармат». Пуск ракети Північної Кореї у Японському морі
- Аналіз змін у арсеналі зброї ЗСУ за 25 років. Спадок СРСР. Ядерна зброя. Надзвичайні події. Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М, Ту-142, Ту-134УБЛ, Точка-У, С-200, Р-300, Су-27УБ, БТР-3, БТР-4, БМ Оплот, Форт, Стугна-П, Краз Кугар, Спартан, Козак-2
Мі-8МСБ, Мі-24ПУ. Олександр Кузьмук. Євген Марчук. Анатолій Гриценко. Дмитро Саламатін. Павло Лебледєв. Степан Полторак. Ідеальний оборонний бюджет. Парад до Дня Незалежності України-2016

Topics:
- New smart uniform and recognition signs Ukrainian army
- President Poroshenko gave law enforcement weapons and military equipment
- Base Navy in the Sea of ​​Azov. Concert on the frigate Hetman Sahaidachny
- State Border Service is testing the boat UMS-1000. Deputies reviewed the project "The Wall"
- SE "Antonov" and "Aviakon." NATO Standards
- Two tons of TNT DNR found SBU. Soldier's catapult from ATO
- Iraqi robot IA-Robot with BM-14, BM-21
- APC Boxer for Lithuania. The new Iranian Karrar tank and T-90cm
- Utilization of the British flagship. Coast Guard Ship Philippines. Hackers steal documents French submary
- New aircraft for turetskyz Navy, fighting compartment of B-52H and recovery tests convertiplane AV-609
- Test the engine of Russian ballistic missile RS-28 "Sarmat". North Korea's missile launches in the Sea of ​​Japan
- Analysis of changes in the arsenal of weapons Armed Forcesof Ukraine for 25 years. The legacy of the Soviet Union. Nuclear weapons. Incidents. Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M, Tu-142, Tu-134UBL, Tochka-U, P-200, P-300, Su-27UB, BTR-3, BTR-4, BM Oplot, Fort, Stugna -P, KrAz Cougar, Spartan, Kozak-2, Mi-8MSB, Mi-24PU. Alexander Kuzmuk. Yevhen Marchuk. Anatoly Gritsenko. Dmitry Salamatin. Paul Lebledyev. Stepan Poltorak. Perfect defense budget. Parade of Ukraine's Independence Day 2016
Комментарии (0)
Речник АТО Ірина Баранова. Дайджест подій 27.08.2016 вечір. cмотреть онлайн