Te Dejo Madrid. Shakira - Te Dejo Madrid - from Oral Fixation Tour DVD.